—————————————————————————————–

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

www.msmt.cz

ROZHODNUTÍ č. 502017_8_2779

poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2017

Název programu: PROGRAM VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech

Evid. č. projektu: SPORT-VIII-2551/2017

Účel dotace: Podpora sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot při pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.

Dotaci jsme čerpali použitím z převážné většiny na pokrytí mezd hlavního trenéra a účetní, což souviselo s realizací pravidelné všeobecné sportovní (trenérské) a organizační (provozní) činnosti spolku. Dále jsme finanční prostředky poskytli na sportovní činnost (rozhodčí a delegáti), technické a provozní činnosti (pohonné hmoty) a stravování – pitný režim.

100 % …. 206.000,- Kč – příjem dotace

79 % …. 163.632,- Kč – výdej mzdy

12 % ….   24.740,- Kč – výdej rozhodčí, delegáti, …

8 % ….   15.917,- Kč – výdej pohonné hmoty

1 % ….     1.711,- Kč – výdej pitný režim

—————————————————————————————–

Updated: 23/02/2018 — 11:21